Frank Allard hands over the BARIN chairmanship to Marnix Fruitema

As per his decision announced last year, Frank Allard handed over the BARIN chairmanship to his successor Marnix Fruitema this month. As part of a proposal to change the Executive Board composition, this transfer was approved by the attending members at the (first virtual) annual BARIN General Assembly on April 14.

As of the 15th of April the BARIN Executive Board consists of the following persons:

Marnix Fruitema – Chairman

Harm Kreulen (KL) – Vice Chairman

Joost Hasperhoven – Secretary General

Jean Paul Drabbe (EY) – Treasurer

Petra de Ruiter (HV) – Member

Cengiz Inceosman (TK) – Member

At the same time, Coen Waasdorp, who has held the position of Treasurer since 2011, has also stepped down and Jean Paul Drabbe, a member of the board since 2014, has taken on this position.

In 1995, the BARIN Board asked Frank Allard to take on the role of BARIN Secretary-General with the assignment to transform the mainly social character of the association to a professional advocacy organization for civil aviation in the Netherlands.

His professional and dedicated contribution to strengthen the organisation with this objective, and to make it an effective recognised major institution, has positioned BARIN well within government agencies and the aviation industry in the Netherlands and beyond.

In 2011 he was asked to assume the chairmanship, with which Allard served the interest of civil aviation in the Netherlands in the broadest sense of the word for 25 years.

Frank T.J.M. Allard

“The Corona crisis we are in now is unimaginable and unprecedented, but I am confident that we will continue to endure it. I wish the Executive Board every success in its new composition and congratulate Marnix Fruitema on his appointment,” says Allard.

Marnix Fruitema brings a wealth of aviation experience and has held several KLM-management positions in Amstelveen and Paris, as well as in Europe, Africa, Asia, the Americas. Finally, Fruitema was Executive Vice President at Jet Airways in Mumbai, India.

Marnix H. Fruitema

“It is an honour to lead the BARIN. In the past 35 years I have gained many and various experiences in aviation. I hope to be able to use this experience for a considerable number of years for the members of BARIN in particular and the aviation sector in general. I look forward to constructive cooperation with all partners in the aviation debate we are having with each other,” says Fruitema.”

Dutch translation:

Zoals hij vorig jaar zijn beslissing reeds had aangekondigd heeft Frank Allard het BARIN-voorzitterschap overgedragen aan zijn opvolger Marnix Fruitema. Deze overdracht werd, als onderdeel van een voorstel tot wijziging van de bestuur (Executive Board) samenstelling, in de (virtuele) BARIN-jaarvergadering (BARIN General Assembly) op 14 april jl. door de leden geaccordeerd.

Per 15 april bestaat de BARIN Executive Board uit de navolgende personen:

Marnix Fruitema – Chairman
Harm Kreulen (KL) – Vice Chairman,
Joost Hasperhoven – Secretary General
Jean Paul Drabbe (EY) – Treasurer
Petra de Ruiter (HV) – Bestuurslid
Cengiz Inceosman (TK) – Bestuurslid

Tegelijkertijd is ook Coen Waasdorp, die sinds 2011 de functie van Penningmeester heeft bekleed, teruggetreden en heeft Jean Paul Drabbe, sinds 2014 lid van het bestuur, deze functie op zich genomen.

In 1995 verzocht het toenmalige BARIN bestuur Frank Allard de rol van BARIN Secretary-General op zich te nemen met de opdracht het voornamelijk besloten sociale karakter van de vereniging uit te bouwen naar een professionele belangen behartiging organisatie voor de luchtvaart in Nederland.
Zijn professionele en toegewijde bijdrage om de organisatie met die doelstelling te versterken en er een effectief werkend orgaan van te maken, heeft BARIN gevormd en haar gerespecteerde positie met overheidsinstanties en de luchtvaartindustrie in Nederland en daar buiten.

In 2011 werd hem gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen, waarmee Allard 25 jaar lang de belangen van de burgerluchtvaart in Nederland in de breedste zin van het woord heeft gediend.

Frank T.J.M. Allard

“De Corona-crisis waarin we ons nu bevinden is onwerkelijk en ongekend, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook deze zullen doorstaan. Ik wens de Executive Board in haar nieuwe samenstelling heel veel succes toe en feliciteer Marnix Fruitema van harte met zijn benoeming”, aldus Allard.

Marnix Fruitema brengt een schat aan luchtvaart ervaring mee en heeft diverse KLM-managementposities bekleed in Amstelveen en Parijs, maar ook in Europa, Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Als laatste was Fruitema Executive Vice President bij Jet Airways in Mumbai, India.

Marnix H. Fruitema

“Het is een eer de BARIN te mogen gaan leiden. In de afgelopen 35 jaar heb ik veel en diverse ervaringen in de luchtvaart opgedaan.  Ik hoop deze ervaring nog een flink aantal jaren voor de leden van de BARIN in het bijzonder en de luchtvaartsector in het algemeen te kunnen inzetten. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking met alle partners in het luchtvaartdebat dat wij met elkaar voeren”, aldus Fruitema.”

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close