Category

Points of view

Onderzoek naar corona-effect luchtvaart. Temperatuur checks en mondkapjes verplicht op Schiphol

By Points of view

De Telegraaf – De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn voorstander van temperatuurchecks voor reizigers op luchthaven Schiphol. Daarmee zou het risico van het coronabesmettingsgevaar in een vliegtuig verder verminderen.

Dat zegt de nieuwe voorman Marnix Fruitema van de Nederlandse luchtvaartkoepel BARIN, naar aanleiding van vragen die er leven leven onder politici en reizigers over de volle vliegtuigen.

„Temperatuurchecks zou ik toejuichen, omdat je daarmee in principe alleen gezonde mensen aan boord krijgt. Dit versterkt de gelaagde aanpak om coronabesmetting te voorkomen, waardoor de afstandsregel in de lucht niet hoeft te worden toegepast”, zegt Fruitema, die met het ministerie van Infrastructuur en luchthaven Schiphol in gesprek is over hoe de anderhalvemetersamenleving straks doorwerkt als het luchtverkeer in grotere aantallen op gang komt.

„In sommige landen is de temperatuurcheck al ingevoerd, en vindt vaak bij aankomst aan; dit zou moeten worden aangevuld met een check bij vertrek”, zegt Fruitema.

Gates en bagagebanden

Schiphol kijkt naar een mondkapjesplicht op de hele luchthaven, zo meldt een woordvoerder zaterdag aan De Telegraaf. Bij de gates en de bagagebanden kan de 1,5 meter ook niet altijd gegarandeerd worden. Verder zou deze praktijk beter aansluiten bij het ov en het vliegtuig.

Toenemende drukte op Schiphol leidt ook tot toenemende zorgen.

De luchtvaartsector is ’in principe’ ook gebonden aan de 1,5 meter-eis, blijkt uit voorschriften van de Europese luchtwaakhond EASA. Maar deze stelt ook dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden, mocht het vliegtuig onverhoopt toch vol zitten of vanwege de veiligheid. Het kabinet stelde eerder deze week dat 1,5 meter in het transport niet altijd haalbaar is.

„Ik begrijp de zorg van reizigers, maar als maatregelen om besmetting te voorkomen strikt worden toegepast, zoals gebruik van verse luchtfilters en zo weinig mogelijk contact, hoef je in de cabine geen 1,5 meter afstand te houden”, zegt de BARIN-voorman.

Veilig zonder 1,5 meter

Die zorg onder luchtreizigers neemt toe, nu de vliegtuigen weer voller worden en het aantal vakantievluchten elke week wordt opgevoerd. Medisch en technisch onderzoekers plaatsen vraagtekens bij de herhaalde geruststelling van de luchtvaart dat het ook zonder die 1,5 meter afstand veilig genoeg is.

„Hutjemutje betekent grotere risico’s, ondanks sterke luchtfilters en mondkapjes”, zegt de Duitse wetenschapper prof. Dieter Scholz van de hogeschool Hamburg, deskundige in vliegtuigtechniek en design. Dat meent ook arts-onderzoeker en voormalig piloot Michel Mulder van de Stichting Ikaros in Hilversum, die zieke en overleden bemanning bestudeert op afwijkingen als gevolg van vaak slechte luchtkwaliteit in cockpit en cabine.

„De huidige aircosystemen in vliegtuigen zorgen ervoor dat schadelijke deeltjes makkelijk kunnen worden ingeademd. Mondkapjes helpen nauwelijks om de infectiekans te verkleinen. Het is vreemd dat op de grond de afstandsregel heilig lijkt en in het ov en de lucht niet”, meent Mulder.

Nu pas onderzoek

De EASA heeft in samenspraak met koepels IATA (vliegmaatschappijen), ACI (luchthavens) en VN-organisatie ICAO richtlijnen opgesteld. Fruitema vindt het advies van de EASA ’onverdacht’. Maar deze dienen volgens een woordvoerster als aanbeveling en zijn niet verplicht. De Nederlandse regering verwijst naar de internationale afspraken in de luchtvaart. Het RIVM gaat pas nu onderzoek doen naar de corona-effecten in vliegtuigen. „Dat kan enkele weken duren”, aldus een zegsman.

Vliegen is economisch niet rendabel als de anderhalve meter strikt toegepast zou worden in de cabine. Een luchtvaartmaatschappij maakt vaak pas winst bij bezettingsgraden die boven de 80% liggen. Bovendien wordt het milieu ook extra belast door halflege vliegtuigen. „Zonder deze veiligheidsmaatregelen heb je op de langere termijn geen bestaansrecht, want als achteraf bekend wordt dat er aan boord corona is ontstaan, zullen reizigers je mijden. Als vliegmaatschappij zul je alleen daarom aan de regels moeten houden”, aldus Fruitema.

Klachten? Niet vliegen

Vliegexpert Joris Melkert van TU Delft bepleit de ’gelaagde aanpak’. „Alleen de hele keten van beperkingen kan zorgen voor genoeg veiligheid. Dat begint bij reizigers zelf: die moeten beseffen dat ze gezond aan de vlucht dienen te beginnen. Klachten? Niet vliegen. Oud, kwetsbaar? Niet de lucht in. Geef iedereen de ruimte, draag mondkapjes en blijf op je stoel zitten, ook na de landing. Dan zijn de risico’s aan boord acceptabel”, stelt hij.

KLM wijst op de stapel van maatregelen die het treft om besmetting te voorkomen en meldt dat ze zich houdt aan de afspraken. „Alle passagiers en crew dragen op vluchten gezichtsmaskers. Ook worden vliegtuigen met virusdodende middelen gereinigd en wordt het contact tussen bemanning en passagiers beperkt. Het besmettingsrisico is laag. Zo nodig vragen we passagiers een gezondheidsverklaring”, aldus een woordvoerder.

“We houden ons aan alle voorschriften. Onze bemanning wil ook weer veilig thuiskomen”

Transavia, begonnen met vakantievluchten naar Zuid-Europa, laat weten bij veel animo met 100% bezetting te vliegen. „De 1,5 meter kan gewoon niet. We vertrouwen op de speciale hepafilters voor schone lucht en verticale afzuigstromen, die met de mondkapjes en extra hygiëne het gevaar op infectie tot een minimum reduceren. We houden ons aan alle voorschriften. Onze bemanning wil ook weer veilig thuiskomen.”

Geen garantie op volledige bescherming

Volgens de EASA-woordvoerster is er geen garantie op volledige bescherming tijdens de vlucht. „Passagiers met symptomen moeten daarom voor het instappen geweerd worden. Snelle koortsscans op luchthavens zijn om die reden altijd aan te raden. Ze schrikken ook zieke reizigers af, die toch willen vliegen.”

De Barin volgt de richting van de EASA, die voorstander van temperatuurchecks op luchthavens, maar daar gaan de nationale autoriteiten over. De EASA heeft deze week een ’proeftuin’ op de luchthaven van Brussel geopend, waarin de koortsmetingen als een de ’belangrijkste’ elementen om de passagiersstroom weer op gang te brengen. Deze evaringen moeten dan leiden tot uniforme regels voor de hele Europese en mondiale luchtvaart.

Prof. Scholz heeft er weinig vertrouwen in. „Hepafilters gaan besmettingen van mensen dicht op elkaar echt niet tegen. Mondkapjes helpen ook niet als je uren opgepropt zit. Spreiden van passagiers en minder volle vliegtuigen kunnen wel soelaas bieden.”

De Telegraaf door PAUL ELDERING EN YTEKE DE JONG

Luchtvaartnota: nieuwe koers voor de toekomstige ontwikkeling luchtvaart

By Events & Notices, Points of view

 

In de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat die is vastgesteld in de ministerraad staan de basisprincipes waaraan de luchtvaart in de toekomst moet voldoen. De ontwerpnota is een uitwerking van de uitgangspunten voor het nieuwe luchtvaartbeleid die vorig jaar zomer zijn gepresenteerd voor Schiphol.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie. Nu zetten we alles op alles om de sector en de vele mensen die er in Nederland hun boterham mee verdienen door een hele zware periode te helpen. Crises in het verleden hebben ons geleerd dat de luchtvaart veerkracht heeft en we over enige tijd waarschijnlijk weer graag het vliegtuig pakken voor het werk, familiebezoek of vakantie. Met de Ontwerp-Luchtvaartnota leggen we de basis voor de periode na deze crisis. We hebben een balans gevonden tussen de verschillende belangen en geven we de mensen in de sector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief voor de langere termijn.”

Veiligheid voorop

Luchtvaart is een hele veilige manier om te reizen. De luchtvaart veilig houden staat voor het kabinet voorop. Het Rijk zal bij grote veranderingen in de luchtvaart van tevoren een onafhankelijke integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laten uitvoeren. Daarbij is er speciale aandacht voor de automatisering van processen op de luchthavens en in de lucht.

Sterk netwerk van verbindingen

De sleutelpositie van Schiphol in het internationale netwerk van verbindingen via de lucht is belangrijk voor het economische succes van ons land. Het kabinet wil die sleutelpositie en de banen behouden en de netwerkfunctie van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld versterken. Daarvoor wil het kabinet bij Schiphol meer gaan sturen op vluchten die voor dit internationale netwerk en de economische concurrentiekracht van belang zijn. Lelystad Airport zal vakantievluchten van Schiphol overnemen. Daarnaast wil het kabinet samen met betrokken partijen de internationale verbindingen over het spoor en de weg verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om voor korte afstanden de trein of de bus te nemen in plaats van het vliegtuig.

De bestaande regionale luchthavens richten zich wat het kabinet betreft op vluchten die van toegevoegde waarde zijn voor de regionale economie en de behoefte van de reizigers in de betreffende regio’s. Daarnaast ziet het kabinet een rol voor de kleinere luchthavens bij speciale luchtvaartactiviteiten, zoals vliegscholen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van elektrificatie en drones. Het kabinet wil dat er tussen de verschillende luchthavens meer samenwerking komt en zal daarover de regie voeren.

Omdat de luchtvaartnota gaat over een lange termijn, tot 2050, is er veel onzeker over bijvoorbeeld de ontwikkeling van technologie zoals duurzame brandstoffen en elektrisch aangedreven vliegtuigen. Een indicatie van de groeimogelijkheden is te vinden in de zogenaamde Plan MER. Hierin heeft een onafhankelijk consortium geschetst wat de milieugevolgen zijn van het nieuwe luchtvaartbeleid in verschillende scenario’s. Als wordt uitgegaan van de verwachte ontwikkeling van de technologie en de doelen voor de verduurzaming van de luchtvaart van het kabinet, schetst de Plan MER dat richting 2050 een jaarlijkse groei van maximaal 1 tot 1,5 procent voor de luchtvaart in Nederland mogelijk kan zijn.

Op Schiphol kunnen er binnen het huidige operationele systeem niet meer dan 540.000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden. Hoe groei na 540.000 vluchten op Schiphol operationeel mogelijk kan worden gemaakt, moet de komende jaren worden onderzocht. Naar een luchthaven op zee wordt geen onderzoek gestart. Het kabinet wil daarnaar kijken als het bedrijfsleven kan aantonen dat dit kansrijk en betaalbaar is en gedragen wordt door de verschillende partijen in de luchtvaartsector.

Betere leefomgeving

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is dat het kabinet geen ongeclausuleerde groei meer zal faciliteren. Dit betekent dat er alleen ruimte voor groei is als het aantal ernstig gehinderden aantoonbaar afneemt. Voor Schiphol werkt het kabinet op basis van die randvoorwaarde door aan de ontwikkeling van de nationale luchthaven op de middellange termijn. De aanpak richt zich onder meer op het terugbrengen van het aantal nachtvluchten en op de instelling van een fonds door de sector om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.

Het kabinet betrekt omwonenden en andere belanghebbenden nauw bij de ontwikkelingen van de luchthavens, en zal dat blijven doen. In aanvulling op de geluidsberekeningen die internationaal wettelijk zijn voorgeschreven zal er meer gebruik worden gemaakt van metingen. Dit geeft de mensen in de omgeving meer duidelijkheid over de geluidsbelasting en kan de berekeningen verbeteren.

Het RIVM doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegtuigen. Daarnaast zal het Rijk met de GGD’s in Nederland een monitoringsprogramma opzetten zodat er meer informatie beschikbaar komt hoe het geluid van vliegtuigen ook in de verdere omtrek van de luchthavens door mensen wordt beleefd.

Schoner vliegen

Het kabinet wil de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en maakt werk van het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine en synthetische kerosine. Nederland blijft die ontwikkelingen ook in internationaal verband aanjagen.

In de Ontwerp-Luchtvaartnota heeft het kabinet de doelstellingen uit het ontwerpakkoord duurzame luchtvaart van de sector en de overheid voor de afname van CO2-uitstoot overgenomen. Dit betekent dat de grondoperaties op de luchthavens binnen tien jaar volledig klimaatneutraal zijn en dat de CO2-uitstoot dan op het peil van 2005 zit. In 2050 willen de betrokken partijen dat de CO2-uitstoot voor de luchtvaart gehalveerd is ten opzichte van 2005 en in 2070 op nul staat.

De Ontwerp-Luchtvaartnota is tot stand gekomen met inbreng van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. Nu start de zienswijzeprocedure. Het streven is de nota eind dit jaar vast te stellen.

Nieuwsbericht | 15-05-2020 | 15:30 

IATA: Slow recovery Needs Confidence Boosting Measures

By Points of view

Geneva – The International Air Transport Association (IATA) called for governments to work with the industry on confidence-boosting measures in the face of an anticipated slow recovery in demand for air travel.

“Passenger confidence will suffer a double whammy even after the pandemic is contained—hit by personal economic concerns in the face of a looming recession on top of lingering concerns about the safety of travel. Governments and industry must be quick and coordinated with confidence-boosting measures,” said Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

An IATA-commissioned survey of recent travelers found that:

 •  60% anticipate a return to travel within one to two months of containment of the COVID-19 pandemic but 40% indicate that they could wait six months or more
 • 69% indicated that they could delay a return to travel until their personal financial situation stabilizes

Early indications of this cautious return-to-travel behavior are seen in the domestic markets of China and Australia, where new coronavirus infection rates have fallen to very low levels:

 • China: Domestic demand began to recover when the rate of new COVID-19 infections in China fell into single digits and rapidly headed towards zero (measured by new infections as a percentage of the seven-day moving average of total COVID-19 cases). While there was an early upswing from mid-February into the first week of March, the number of domestic flights plateaued at just over 40% of pre-COVID-19 levels. Actual demand is expected to be significantly weaker as load factors on these flights are reported to be low. China accounts for some 24% of all domestic passengers.
 • Australia: Domestic demand continued to deteriorate even after the rate of new infections fell into single digits which triggered an initial recovery in the Chinese domestic market. In fact, there is still no sign of a recovery (total domestic flights are at 10% of pre-COVID-19 levels) even as new infections nears zero. Australia accounts for 3% of all domestic travelers.

Domestic market behavior is a critical indicator as the post-pandemic recovery is expected to be led by domestic travel, followed by regional and then intercontinental as governments progressively remove restrictions.

“In some economies, the spread of COVID-19 has slowed to the point where governments are planning to lift the most severe elements of social distancing restrictions. But an immediate rebound from the catastrophic fall in passenger demand appears unlikely. People still want to travel. But they are telling us that they want clarity on the economic situation and will likely wait for at least a few months after any ‘all clear’ before returning to the skies. As countries lift restrictions, confidence boosting measures will be critical to re-start travel and stimulate economies,” said de Juniac.

This week IATA is conducting regional summits with governments and industry partners to begin planning for an eventual re-start of the air transport industry. “The passenger business came to a halt with unilateral government actions to stop the spread of the virus. The industry re-start, however, must be built with trust and collaboration. And it must be guided by the best science we have available. Time is of the essence. We must start building a framework for a global approach that will give people the confidence that they need to travel once again. And, of course, this will need to be shored-up by economic stimulus measures to combat the impact of a recession,” said de Juniac.

Relief Measures

In addition to confidence-building and stimulus measures, the anticipated slow recovery also adds urgency to the need for emergency financial relief measures. IATA estimates that some 25 million jobs in aviation and its related value-chains, including the tourism sector, are at risk in the current crisis. Passenger revenues are expected to be $314 billion below 2019 (-55%) and airlines will burn through about $61 billion in liquidity in the second quarter alone as demand plummets by 80% or more.

Some governments have stepped up. Examples of relief measures over the last week include:

 • Colombia added significant tax relief for airline tickets, jet fuel and tourism to their already comprehensive package of relief measures
 • Hong Kong provided another HK$2 billion in relief, including purchasing 500,000 tickets in advance from Hong Kong based carriers to inject liquidity into the airlines.
 • Senegal announced US$128 million in relief for the Tourism and Air Transport sector
 • Seychelles has waived all landing and parking fees for April to December 2020.
 • The 41 Eurocontrol states and their air navigation service providers (ANSPs) delayed EUR1.1 billion in air navigation service charges for February-May until November and through to 2021. Last week a further 13 states and ANSPs also delayed terminal charges, totaling over EUR190 million, for a similar period.

“This is an emergency. Airlines around the world are struggling to survive. Virgin Australia which entered voluntary administration demonstrates that this risk is not theoretical. Governments will need financially viable airlines to lead the economic recovery. Many of them won’t be around to do that if they have run out of cash. The number of governments recognizing that relief measures are needed is growing. But the crisis is also deepening. We thank the governments that have committed to provide the industry a lifeline and look forward to quick implementation. For the others, each day matters. Millions of jobs are at stake and relief cannot come fast enough,” said de Juniac.

Read remarks of Alexandre de Juniac
View the COVID-19 Assessing prospects for domestic markets report

For more information, please contact: 
Corporate Communications
Tel: +41 22 770 2967
Email: corpcomms@iata.org

Notes for editors:

 • Domestic markets are an important indicator of the aviation industry’s overall performance as they account for 58% of total passengers. As the distances are typically shorter than international routes, domestic traffic (measures in revenue passenger kilometers) accounts for a third of the global total.
 • IATA commissioned research of people who traveled in the last nine months in Australia, Canada, Chile, France, Germany, Japan, India, Singapore, UAE, UK, and USA. The research was conducted 6-9 April 2020.
 • IATA (International Air Transport Association) represents some 290 airlines comprising 82% of global air traffic.
 • You can follow us at twitter.com/iata for announcements, policy positions, and other useful industry information

Frank Allard hands over the BARIN chairmanship to Marnix Fruitema

By Points of view

As per his decision announced last year, Frank Allard handed over the BARIN chairmanship to his successor Marnix Fruitema this month. As part of a proposal to change the Executive Board composition, this transfer was approved by the attending members at the (first virtual) annual BARIN General Assembly on April 14.

As of the 15th of April the BARIN Executive Board consists of the following persons:

Marnix Fruitema – Chairman

Harm Kreulen (KL) – Vice Chairman

Joost Hasperhoven – Secretary General

Jean Paul Drabbe (EY) – Treasurer

Petra de Ruiter (HV) – Member

Cengiz Inceosman (TK) – Member

At the same time, Coen Waasdorp, who has held the position of Treasurer since 2011, has also stepped down and Jean Paul Drabbe, a member of the board since 2014, has taken on this position.

In 1995, the BARIN Board asked Frank Allard to take on the role of BARIN Secretary-General with the assignment to transform the mainly social character of the association to a professional advocacy organization for civil aviation in the Netherlands.

His professional and dedicated contribution to strengthen the organisation with this objective, and to make it an effective recognised major institution, has positioned BARIN well within government agencies and the aviation industry in the Netherlands and beyond.

In 2011 he was asked to assume the chairmanship, with which Allard served the interest of civil aviation in the Netherlands in the broadest sense of the word for 25 years.

Frank T.J.M. Allard

“The Corona crisis we are in now is unimaginable and unprecedented, but I am confident that we will continue to endure it. I wish the Executive Board every success in its new composition and congratulate Marnix Fruitema on his appointment,” says Allard.

Marnix Fruitema brings a wealth of aviation experience and has held several KLM-management positions in Amstelveen and Paris, as well as in Europe, Africa, Asia, the Americas. Finally, Fruitema was Executive Vice President at Jet Airways in Mumbai, India.

Marnix H. Fruitema

“It is an honour to lead the BARIN. In the past 35 years I have gained many and various experiences in aviation. I hope to be able to use this experience for a considerable number of years for the members of BARIN in particular and the aviation sector in general. I look forward to constructive cooperation with all partners in the aviation debate we are having with each other,” says Fruitema.”

Dutch translation:

Zoals hij vorig jaar zijn beslissing reeds had aangekondigd heeft Frank Allard het BARIN-voorzitterschap overgedragen aan zijn opvolger Marnix Fruitema. Deze overdracht werd, als onderdeel van een voorstel tot wijziging van de bestuur (Executive Board) samenstelling, in de (virtuele) BARIN-jaarvergadering (BARIN General Assembly) op 14 april jl. door de leden geaccordeerd.

Per 15 april bestaat de BARIN Executive Board uit de navolgende personen:

Marnix Fruitema – Chairman
Harm Kreulen (KL) – Vice Chairman,
Joost Hasperhoven – Secretary General
Jean Paul Drabbe (EY) – Treasurer
Petra de Ruiter (HV) – Bestuurslid
Cengiz Inceosman (TK) – Bestuurslid

Tegelijkertijd is ook Coen Waasdorp, die sinds 2011 de functie van Penningmeester heeft bekleed, teruggetreden en heeft Jean Paul Drabbe, sinds 2014 lid van het bestuur, deze functie op zich genomen.

In 1995 verzocht het toenmalige BARIN bestuur Frank Allard de rol van BARIN Secretary-General op zich te nemen met de opdracht het voornamelijk besloten sociale karakter van de vereniging uit te bouwen naar een professionele belangen behartiging organisatie voor de luchtvaart in Nederland.
Zijn professionele en toegewijde bijdrage om de organisatie met die doelstelling te versterken en er een effectief werkend orgaan van te maken, heeft BARIN gevormd en haar gerespecteerde positie met overheidsinstanties en de luchtvaartindustrie in Nederland en daar buiten.

In 2011 werd hem gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen, waarmee Allard 25 jaar lang de belangen van de burgerluchtvaart in Nederland in de breedste zin van het woord heeft gediend.

Frank T.J.M. Allard

“De Corona-crisis waarin we ons nu bevinden is onwerkelijk en ongekend, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook deze zullen doorstaan. Ik wens de Executive Board in haar nieuwe samenstelling heel veel succes toe en feliciteer Marnix Fruitema van harte met zijn benoeming”, aldus Allard.

Marnix Fruitema brengt een schat aan luchtvaart ervaring mee en heeft diverse KLM-managementposities bekleed in Amstelveen en Parijs, maar ook in Europa, Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Als laatste was Fruitema Executive Vice President bij Jet Airways in Mumbai, India.

Marnix H. Fruitema

“Het is een eer de BARIN te mogen gaan leiden. In de afgelopen 35 jaar heb ik veel en diverse ervaringen in de luchtvaart opgedaan.  Ik hoop deze ervaring nog een flink aantal jaren voor de leden van de BARIN in het bijzonder en de luchtvaartsector in het algemeen te kunnen inzetten. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking met alle partners in het luchtvaartdebat dat wij met elkaar voeren”, aldus Fruitema.”

 

Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport weer een jaar later open

By Points of view, Topics in Focus

De Coronavirus crisis werkt door op de oorspronkelijke plannen voor de Nederlandse luchtvaart. De openstelling van Lelystad Airport wordt met weer een jaar uitgesteld tot November 2021. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Coronavirus crisis heeft grote gevolgen voor de luchtvaartsector. Wereldwijd zijn maatregelen getroffen en het aantal vliegtuigbewegingen is sterk verminderd. Bij de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat nu alle aandacht uit naar herstel. Lelystad Airport is bedoeld als overloopluchthaven voor het vliegverkeer van Schiphol, maar van krapte op Schiphol is nu en voorlopig geen sprake meer.

De besluitvorming die nodig is voor openstelling van Lelystad Airport zal voortvarend worden voortgezet. Er wordt ingezet op opening in november 2021. Op dat moment hoeven de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport ook geen gebruik meer te maken van de laagvliegroutes omdat er hoger kan worden gevlogen.

De Kamerbrief is beschikbaar via deze link.

Den Haag 31 Maart 2020

Airlines for Europe: European governments must act now to reduce COVID-19 impact on aviation

By Points of view

In light of the mounting impact of newly imposed COVID-19 travel restrictions in the U.S. and widespread flight cancellations across Europe, A4E airlines are demanding immediate action from European and national governments to reduce the economic impact of the COVID-19 crisis on the aviation sector. 

Urgent measures needed include: 

–  Immediate passing of temporary airport slots waiver through summer season

–  Deferment or waiver of new aviation taxes at EU or national level.

–  Immediate clarity for airlines and passengers on COVID-19 counting as an extraordinary circumstance under Regulation 261/ air passenger rights. 

Click here to read the statement in full.

IATA Welcomes EU Suspension of Slot Use Rules

By Points of view
Geneva – The International Air Transport Association (IATA) welcomed the announcement by the European Commission (EC) granting the temporary suspension until June 2020 of the 80-20 “use it or lose it” rule for airport slots.The decision reflects the unprecedented situation facing the airline industry. However, granting the suspension only until June is the very minimum the industry needs, and a decision on a full suspension until October will be needed within the next month to allow airlines to plan their schedules.The COVID-19 virus has caused a collapse in global air travel demand. Owing to the requirement to continue to operate an airport slot for at least 80% of the time, airlines have been unable to respond by adjusting their capacity. The suspension of the slot use rules until June will allow airlines to begin putting in place measures to cope with the unprecedented fall in traffic, but it is a shorter period than airlines had requested. Airlines need the suspension to be extended to cover the whole season (to October), as other regulators worldwide have already agreed. The EC will therefore need to review the extension request by April 15.

“Airlines are in crisis. The collapse in demand is unprecedented. And airlines are struggling to match capacity to the fast-changing situation. The Commission’s decision to suspend slot use rules until June means that airlines can make these critical decisions immediately—without worrying about the impact on future availability of slots. This is much needed and most welcome. However, given all the uncertainties, it is disappointing that the decision does not cover the full season,” said Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

The Commission’s decision will benefit airlines, airports and passengers in numerous ways including;

 • Allowing airlines to plan schedules and redeploy aircraft and crew to where demand is highest
 • Improve economic and environmental sustainability by ensuring that flights for which there is no demand can be cancelled
 • Enable airlines more flexibility to plan for the recovery phase and re-introduce capacity where and when needed
 • Ensure that the industry can return to normal as quickly as possible once the crisis is over

Airlines have been among the hardest-hit by the COVID-19 outbreak. IATA estimates that airline revenues could fall by $113 billion (19%) if the virus is not contained (this estimate was made before the announcement of the restrictions to travelers inbound to the United States from the Schengen area). And the aviation industry will be crucial for the global economy to recover as quickly as possible once COVID-19 is brought under control.

“Airlines are implementing emergency measures under severe cashflow conditions. Along with relaxing slot rules, governments must also consider other forms of emergency relief,” said Schvartzman.

 

For more information, please contact:

Corporate Communications
Tel: +41 22 770 2967
Email: corpcomms@iata.org

Notes for editors:

 • IATA (International Air Transport Association) represents some 290 airlines comprising 82% of global air traffic.
 • You can follow us at https://twitter.com/iatafor announcements, policy positions, and other useful industry information.

 

 

 

 

 

 

IATA Reacts to Latest US Travel Restrictions

By Points of view, Topics in Focus

Geneva – The International Air Transport Association (IATA) and its members continue to support governments in their efforts to contain the spread of COVID-19. At this time of extreme pressure on the industry, IATA urged governments to:

 • Prepare for the broad economic consequences of these actions,
 • Respond quickly to the financial frailty of airlines, and
 • Follow WHO (World Health Organization) recommendations.

These calls come in response to the US government’s banning of non-US citizens, and individuals who are not legal permanent residents of the US, who have been in the Schengen Area in the past 14 days from entry into the United States.

“These are extraordinary times and governments are taking unprecedented measures. Safety—including public health—is always a top priority. Airlines are complying with these requirements. Governments must also recognize that airlines—employing some 2.7 million people—are under extreme financial and operational pressures. They need support,” said Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Economic Impact

When taking such measures, IATA urged governments to prepare for the adverse economic impact that they will cause. The dimensions of the US-Europe market are enormous.

In 2019, there was a total of around 200,000 flights scheduled between the United States and the Schengen Area, equivalent to around 550 flights per day. There were around 46 million passengers (roughly equivalent to 125,000 travelers every day).

While the US measure recognizes the need to continue to facilitate trans-Atlantic trade, the economic fallout of this will be broad.

“Governments must impose the measures they consider necessary to contain the virus. And they must be fully prepared to provide support to buffer the economic dislocation that this will cause. In normal times, air transport is a catalyst for economic growth and development. Suspending travel on such a broad scale will create negative consequences across the economy. Governments must recognize this and be ready to support,” said de Juniac.

Airline Financial Viability

Airlines are already struggling with the severe impact that the COVID-19 crisis has had on their business. On 5 March 2020, IATA estimated that the crisis could wipe out some $113 billion of revenue. That scenario did not include such severe measures as the US and other governments (including Israel, Kuwait, and Spain) have since put in place.

The US measures will add to this financial pressure. The total value of the US-Schengen market in 2019 was $20.6 billion. The markets facing the heaviest impact are US-Germany ($4 billion), US-France ($3.5 billion) and US-Italy ($2.9 billion).

“This will create enormous cash-flow pressures for airlines. We have already seen Flybe go under. And this latest blow could push others in the same direction. Airlines will need emergency measures to get through this crisis. Governments should be looking at all possible means to assist the industry through these extreme circumstances. Extending lines of credit, reducing infrastructure costs, lightening the tax burden are all measures that governments will need to explore. Air transport is vital, but without a lifeline from governments we will have a sectoral financial crisis piled on top of the public health emergency,’ said de Juniac.

WHO Recommendations

The World Health Organization (WHO) continues to advise against the application of travel or trade restrictions to countries experiencing outbreaks. On 29 February 2020 the WHO issued revised guidance which included the following:

“Travel measures that significantly interfere with international traffic may only be justified at the beginning of an outbreak, as they may allow countries to gain time, even if only a few days, to rapidly implement effective preparedness measures. Such restrictions must be based on a careful risk assessment, be proportionate to the public health risk, be short in duration, and be reconsidered regularly as the situation evolves.”

“We urge the US and other governments that have placed travel restrictions to follow the WHO guidance. This is fast evolving. Health and safety are the top priorities for governments and the air transport sector. But the effectiveness and necessity of travel restrictions must be continuously reviewed,” said de Juniac.

See the Impact of US Travel Ban infographic (pdf)

For more information, please contact:

Corporate Communications
Tel: +41 22 770 2967
Email: corpcomms@iata.org

Notes for editors:

 • IATA (International Air Transport Association) represents some 290 airlines comprising 82% of global air traffic
 • You can follow us at https://twitter.com/iata for announcements, policy positions, and other useful industry information
 • The countries which comprise the Schengen Area are Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland
 • US to Germany, France and Italy are the largest passenger markets for the US-Schengen Area traffic. There were 7.6 million, 7.6 million and 6.9 million Origin-Destination (O-D) passenger journeys respectively between these markets and the US in 2019
 • Of the Schengen Area countries, Iceland has the highest exposure to the US market, with 17.1% of its total O-D air traffic, followed by the Netherlands (6.5%) and France (5.2%)
 • The US-UK market (which is exempt from the travel ban) is significant, with 17m passengers in total in 2019 (roughly 47,000 per day, equal to more than one third of the total US-Schengen market)
 • Assistance measures governments could consider include temporary flexibility in the application of passenger rights regulations, deferral of tax payments, and government support to encourage reduced costs and charges for airports and ANSP services

 

New Managing Director Airport Coordination Netherlands (ACNL)

By Points of view

PRESS RELEASE  6 December 2019

Hugo Thomassen appointed as the new Managing Director at ACNL

The Supervisory Board of Airport Coordination Netherlands (ACNL) is pleased to announce the appointment of Mr. Hugo Thomassen as Managing Director effective January 20, 2020.

Hugo Thomassen brings a wealth of experience in the fields of capacityplanning and allocation, gained in previous positions at the Dutch Railways and ProRail, and is used to manage situations where various stakeholders with conflicting interests are involved.

On April 1st, 2020, ACNL will transform from a foundation into an independent governing body by public law. The governance structure will change as a result of this transformation. Besides completing this transition, Hugo Thomassen will also, in close cooperation with the ACNL-team, take up ACNL’s forthcoming challenges.

The Board is glad that the vacant post has been filled and wishes Hugo Thomassen every success in this challenging position.

As a result of the appointment of the new Managing Director, Mr. Herman Vreeburg will terminate his position as interim Managing Director. The Supervisory Board wishes to express its special appreciation towards Herman Vreeburg for the way he has performed this temporary position in the past 14 months.

The Supervisory Board of ACNL.

Schiphol, December 2nd, 2019

Minister Van Nieuwenhuizen kiest voor nieuwe benadering: Schiphol moet groei verdienen

By Points of view
Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de luchthaven in ruil wat extra ruimte. ‘Eerst zien dan geloven’ is de kern van de nieuwe benadering van minister Van Nieuwenhuizen (IenW).

De minister gaat wettelijk vastleggen dat de overlast van de luchthaven voor de omgeving steeds verder afneemt. De minister wil onder meer dat het aantal nachtvluchten omlaag gaat.

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de nieuwe uitgangspunten van de minister voor de ontwikkeling van Schiphol in de eerste jaren na 2020. Hiermee brengt de minister de nieuwe werkwijze in de praktijk die ze ook op de langere termijn voor de luchtvaart in Nederland voor ogen heeft. Eind dit jaar stelt het kabinet de luchtvaartnota voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland tot 2050 vast. Naast hinderbeperking zal ook de verduurzaming van de luchtvaart daarbij een centrale rol spelen.

Basisvoorwaarde in de plannen voor Schiphol is dat eventuele groei alleen mogelijk is als het veilig kan. In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet de beperking van de hinder voorop stelt en de luchthaven perspectief houdt op groei. Dit is van belang om de sector in staat te stellen de benodigde investeringen in veiligheid, innovatie en duurzaamheid te doen.

Minister Van Nieuwenhuizen wil de nationale luchthaven voor de middellange termijn ruimte geven om groei te verdienen voor ontwikkeling. Dit is nodig om de positie van de banenmotor Schiphol te behouden en te verstevigen. Hoeveel Schiphol per jaar aan extra vliegbewegingen krijgt, wordt bepaald nadat de hinder voor omwonenden – op basis van harde indicatoren – is beperkt.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Schiphol is één van de pijlers van de Nederlandse economie. We zijn een handelsland. We verdienen ons brood met onze nationale luchthaven met zijn directe verbindingen naar alle continenten. Internationale bedrijven zijn hier gevestigd vanwege Schiphol. Zij zorgen voor banen. Werk is er ook voor de velen die op Schiphol of bij de luchtvaartmaatschappijen aan de slag zijn. Tegelijkertijd zien we dat mensen in de omgeving van de luchthaven veel hinder ervaren. We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij. We gaan het anders doen. Schiphol zal ieder stapje groei eerst moeten verdienen.’

Het kabinet houdt vast aan de afspraak uit 2008 dat Schiphol tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen mag hebben. De komende maanden werkt minister Van Nieuwenhuizen mede op basis van gesprekken met de delegaties van bewoners en bestuurders van de Omgevingsraad Schiphol, de vertegenwoordiger van de milieuorganisaties en met de luchtvaartsector de aanpak voor groei op de middellange termijn uit. De minister richt zich bij hinderbeperking in eerste instantie op het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. Ze wil het aantal nachtvluchten omlaag brengen en paal en perk stellen aan het gebruik van de banen in de nacht of late avond waar de mensen veel last van hebben. Ook vraagt ze van de sector extra investeringen in de leefomgeving waar mensen wonen die de ergste hinder ervaren.

De hinder die mensen in de omgeving ervaren wordt op basis van de werkwijze stapje voor stapje minder. Veiligheid is bij iedere ontwikkeling een absolute voorwaarde. Ze heeft eerder al aan de Tweede Kamer laten weten dat Schiphol binnen de huidige luchtruimstructuur en het operationele systeem niet meer dan 540.000 vliegbewegingen per jaar kan afwikkelen.

In de luchtvaartnota komt Van Nieuwenhuizen met een nadere uitwerking voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en de luchthavens op de lange termijn. Van Nieuwenhuizen: ‘We willen met zijn allen vliegen, maar we willen ook allemaal rust en schone lucht. Het is complex om dit samen te brengen. Op basis van alle gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd, ben ik er van overtuigd dat het anders moet en kan. Ik wil een goede balans met duidelijke regels die strikt worden gehandhaafd. Heldere voorwaarden die voor iedereen controleerbaar zijn. Een aanpak waarbij we andersom gaan werken en sector iets krijgt nadat het is verdiend. Boter bij de vis. De automatische piloot gaat er af.’

Meer informatie besluitvorming Schiphol?

Wilt u geïnformeerd worden over het vervolg van het proces en de besluitvorming over Schiphol? Dan kunt u zich aanmelden via het webformulier op deze site.

Documenten:

Verder lezen over Schiphol.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close