Geschillencommissie voor de luchtvaart in Nederland met een Europees perspectief

De B.A.R.I.N. – Board of Airline Representatives In the Netherlands en de Consumentenbond hebben een principe overeenstemming op hoofdlijnen bereikt aangaande de uitgangspunten voor het realiseren van een geschillencommissie voor de luchtvaart in Nederland, waarbij rekening is gehouden met de uitdrukkelijke conditionele noodzaak, door de BARIN en Consumentenbond en met ondersteuning van de Stichting Geschillencommisies voor consumenten zaken, aangegeven dat een voortvarend daar op volgende implementatie in de EU lid staten ter borging van een gelijk speelveld ( Level Playing Field) in de Europese Unie, zal worden gerealiseerd.

De Geschillencommissie Luchtvaart zal dan ook een blauwdruk vormen voor een Europese evenknie, met een uniforme geschillenprocedure voor alle EU-burgers ‘ongeachtvan of naar welke lidstaat men vliegt’. Daarom moet de nationale commissie ‘Europa-proof’ worden gemaakt

De minister zet zich in voor een dergelijke eenduidige geschillenprocedure binnen de Europese Unie en zal dan ook de Nederlandse geschillencommissie luchtvaart als blauwdruk voor een toekomstige Europese geschillencommissie, bepleiten bij zijn EU collega ministers.

Voor passagiers betekent de komst van deze geschillencommissie een laagdrempelige, snelle en goedkope manier om geschillen met luchtvaartmaatschappijen op te lossen.

De ondertekening van het principe akkoord zal door de Vice Voorzitter van de B.A.R.I.N. Bram Gräber en de directeur van de Consumentenbond Felix Cohen op 24 november om 11.30 uur in Nieuwspoort te Den Haag plaats vinden, in aanwezigheid van de Vice-President van de Europese Unie Antonio Tajani, de Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings, de Voorzitter van de BARIN Governments Affairs Steering Committee Coen Waasdorp en de Directeur Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ellen Bien.

Minister Eurlings heeft in april 2008 de luchtvaartmaatschappijen verenigd in de B.A.R.I.N. en de Consumentenbond de gelegenheid gegeven om door middel van zelfregulering passagiersrechten maximaal te behartigen. Voor een goedwerkende geschillenbeslechting is immers voldoende draagvlak in de sector nodig.
De minister reageert dan ook positief op de eigen oplossing van de partijen: “In Nederland laten we zien dat we de uitdagingen in de luchtvaart gezamenlijk constructief kunnen oplossen. Voor zowel de passagiers als de sector is hier een grote winst behaald”.
De minister ziet dan ook geen noodzaak meer om wetgeving in de procedure brengen om een dergelijke geschillencommissie op te richten.

De Geschillencommissie Luchtvaart wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, die binnen haar organisatie ook de mogelijkheden ziet deze geschillencommissie voor de EU lidstaten in te kunnen richten.
De precieze invulling van de geschillencommissie wordt door de BARIN, de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten zaken in de komende maanden uitgewerkt.
Naar verwachting zal deze geschillencommissie voor het zomerseizoen van 2009 haar werkzaamheden starten zodat consumenten al in het hoogseizoen hier met hun geschillen terecht kunnen

Passagiers kunnen zich tot de geschillencommissie richten wanneer zij van mening zijn dat de luchtvaartmaatschappijen de Europese verordeningen over passagiersrechten niet nakomen.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.
Maar ook als personen met lichamelijke beperkingen problemen ondervinden tijdens hun reis.
Tevens zal de commissie zich buigen over klachten van passagiers ten aanzien van de lijst van luchtvaart maatschappijen die binnen de Europese Unie geen vluchten mogen uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de B.A.R.I.N. Secretaris Generaal, Frank Allard, tel. 023 5267207, fax. 023 5265811
E-mail: office@barin.nl

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close