BARIN Mededeling 1 November 2007

NMa geeft gehoor aan klacht van de luchtvaartmaatschappijen en eist van Schiphol alsnog Euro 36,8 miljoen verlaging van luchthaven tarieven, per november 2007.

Schiphol – De luchthaven Schiphol moet de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen, die zij eerder dit jaar had aangekondigd per 1 november 2007 in te zullen voeren, alsnog per die datum verlagen.
Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op 24 oktober bepaald.

Volgens de NMa heeft Schiphol een aantal mee- en tegenvallers over 2005 en 2006 niet doorgevoerd in verschillende luchthaventarieven die vanaf donderdag gelden. Dit betekent dat Schiphol het komende tariefjaar 36,8 miljoen euro minder in rekening mag brengen aan luchtvaartmaatschappijen.
De NMa komt tot deze uitspraak na onderzoek van een klacht die KLM, in samenspraak met de brancheorganisaties BARIN en SAOC, bij de NMa had ingediend.

De door de NMa geëiste verlaging heeft betrekking op de Aviation-tarieven voor onder andere het stijgen en landen van vliegtuigen en het in-, uit- en overstappen van passagiers. Schiphol had aangegeven financiële mee- en tegenvallers uit de periode 2005-2006 niet te verrekenen per 1 november 2007. Dit is echter verplicht op basis van de Wet luchtvaart.

Tariefverdeling
De brancheorganisaties BARIN en SAOC verzochten de NMa de vastgestelde tarieven binnen het nieuwe stelsel te beoordelen. Ze vonden dat hun rechten op informatieverstrekking op specifieke punten in de aanloop naar vaststelling van de tarieven door Schiphol zijn miskend. Dit standpunt werd door de NMa niet gedeeld. De beide brancheorganisaties en KLM beraden zich op een mogelijk in te zetten beroeps procedure.

Ook herhaalden BARIN en SAOC haar standpunt dat Schiphol het systeem, aan de hand waarvan wordt bepaald welke kosten mogen worden doorberekend in de luchthaventarieven, verkeerd had toegepast. Hierbij ging het specifiek om de verdeling van de kosten tussen het ‘aviation’ en ‘non-aviation’ gedeelte op Schiphol. De NMa stelde de brancheorganisaties op beide punten in het ongelijk en houden zich aan haar goedkeuring, welke zij eerder dit gaven i.z. het kosten allocatie systeem van Schiphol, nadat deze op last van de NMa reeds waren aangepast.

BARIN, SAOC en KLM in beroep tegen NMa-besluit kostenverdeling Schiphol
Eerder dit jaar heeft de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), naar aanleiding van de NMa goedkeuring van het door Schiphol gehanteerde kosten allocatie systeem, bij de rechter reeds beroep aangetekend tegen deze goedkeuring. De vereniging van luchtvaartmaatschappijen in Nederland is het niet eens met de verdeling van de kosten tussen het ‘aviation’ en ‘non-aviation’ gedeelte, die door de Nederlandse Mededingingsraad (NMa) zijn bepaald.

Dat was mede aanleiding dat de BARIN en SAOC bezwaar hebben aangetekend tegen de Schiphol tarieven per november 2007, evenals tegen de consultatie proces gang.

Onafhankelijk van BARIN is de KLM (die zelf ook bij de BARIN is aangesloten) eveneens in beroep gegaan tegen de kostenverdeling. Wij verwachten dat deze proces gang binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, aldus de BARIN Secretaris Generaal – Frank Allard en hij verwacht dat gehoor zal worden gegeven aan de volgens hem ‘redelijke eisen’ van BARIN en KLM, dat zal leiden tot een verdere verlaging van de tarieven.

Eindelijk worden onze argumenten serieus genomen en dwingen noodzakelijke maatregelen af.
‘t Feit dat de luchthaven Schiphol op 31 mei j.l. bekend maakte dat de luchthaven tarieven per 1 november 2007 per saldo gelijk zullen blijven, zag BARIN als een eerste stap in de goede richting, dat de tarieven in ieder geval niet omhoog gaan. “Er is echter sprake van aanzienlijk lagere kosten voor het luchtvaartgedeelte op Schiphol, maar intussen blijven de tarieven gelijk in plaats van dat ze dalen”, liet Frank Allard toen al weten.

Het feit dat in die tarieven een aantal mee- en tegenvallers over 2005 en 2006 niet werden verrekend in verschillende luchthaventarieven, hebben de vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen er toe aangezet ondermeer deze klacht bij de NMa in te dienen en met succes !

Onze ingediende klacht tegen een onjuiste verrekening van Schiphol, heeft geresulteerd in de door NMa geëiste aanpassing van Euro 36,8 miljoen, hetgeen resulteert in een verlaging van 8,71 % van de Schiphol tarieven per november 2007.

“Ofschoon we het nog niet op alle fronten eens zijn met de NMa standpunten, waarderen wij de grondige werkwijze van de Vervoerkamer van NMa ten zeerste,” zo stelde de BARIN woordvoerder Frank Allard. “Het is overduidelijk dat de met een economische regulering aangepaste luchtvaart wet een, door ons al jaren bepleitte, grondige controle op de tariefstelling van Schiphol zeer noodzakelijk blijkt. Door deze wijziging van de Wet Luchtvaart in juli 2006 houdt de Vervoerkamer van de NMa daar nu toezicht op.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close