VLIEGBELASTING.

In het kader van haar bezwaren tegen de voorgenomen vliegbelasting, die de Nederlandse regering per Juli 2008 wil gaan invoeren, heeft deBARIN op 7 November 2007 de leden van de Staten Generaal ( Eerste- en Tweede Kamerleden) per brief, naast de opsomming van al haar ernstige redenen van bezwaar, nog eens gewezen op de mogelijke strijdigheid van een dergelijk ticketbelasting met de Europese- en internationale luchtvaart wet en regelgeving (Verdrag van Chicago) aangegeven.

BARIN geeft in dit schrijven gedetailleerde juridische argumenten aan, die een dergelijk strijdigheid onderbouwt en roept de kamerleden op het regering’s voorstel tot heffing van een vliegbelasting, mede om deze zwaarwegende redenenen, niet goed te keuren.

BARIN stelt uitdrukkelijk niet tegen millieu maatregelen te zijn – integendeel, maar wel tegen schijnbelasting die ook nog een onwettige lijkt.

Deze brief is tevens aan de Vaste Kamer Commissie Financien van de Tweede Kamer gestuurd, die op 12 november over dit onderwerp vergadert ter voorbereiding op de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, die gepland staat tussen 20 en 22 november 2007.

Als door de leden van het parlement geen gehoor zal worden gegeven aan deze oproep, voelt de BARIN zich gedwongen gerechtelijke stappen te overwegen.
Daarin weet zij zich niet alleen gesteund door de tienduizenden consumenten reacties, maar ook door de argumenten van vooraanstaande organisaties, als de Association of European Airlines (AEA), Centraal Plan Bureau (CPB), European Low Fare Airline Association (ELFAA), International Air Transport Association (IATA), ANVR, Consumentbond, Kamer van Koophandel, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL), Schiphol Group, Raad van Staten, VNO-NCW, e.a. .

Middels de publieke website aktie IK VERTICKET van de BARIN zijn tot op heden 12.500 adhesie betuigingen voor het BARIN standpunt ontvangen.
Met de 11.000- en de ruim 43.000 protesten, die middels de gevoerde akties van respectievelijk de Consumentenbond en de ANVR zijn ontvangen, hebben tot op heden in totaal 66.500 consumenten in Nederland het overduidelijke signaal afgegeven dit regerings plan onaanvaardbaar te vinden.

De bezwaren zijn reeds in een gesprek op 14 maart 2007 uitdrukkelijk door een zware luchtvaart delegatie*, onder aanvoering van de BARIN, kenbaar gemaakt aan Minister Eurlings en Staatssecretaris de Jager. In dit gesprek zijn de schadelijke gevolgen die de invoering van de vliegbelasting voor de Nederlandse economie teweeg zal brengen, toegelicht. Daarnaast is er toen al op gewezen dat een introductie van een vliegbelasting strijd oplevert met internationaal recht.

*Delegatie bestaande uit de BARIN Voorzitter C.Waasdorp en Secretaris Generaal F.Allard, KLM President & CEO P.Hartman, Martinair President & CEO A.Verberk , Schiphol Group President & CEO G.Cerfontaine, Transavia President & CEO O. van den Brink en NVL Voorzitter B, de Boer.

7 November 2007

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close