BARIN PERSBERICHT

“Licht” in luchthaven tarieven “tunnel” – Nieuw Jaars toespraak 2007 van BARIN voorzitter – Coen Waasdorp

In zijn Nieuw Jaar’s toespraak signaleert BARIN voorzitter Coen Waasdorp dat Schiphol het licht schijnt te gaan zien door tekenen te geven een halt toe te roepen aan haar tot op heden onophoudelijk opgelegde forse verhogingen van de luchthaven tarieven, waar BARIN reeds jaren tegen strijd.

Schiphol’s besluit per april aanstaande de tarieven NIET te verhogen en de intentie uitspreekt de tarieven voor de komende 3 tot 5 jaar te willen bevriezen, zijn bemoedigende signalen; maar “Zien is geloven”, zo stelt hij waakzaam!

De EU heeft deze week haar plan van aanpak gepresenteerd, waarmee zij de luchthavens, en vooral de vele monopolisten onder hen, wil dwingen tot geven van een transparant inzicht in hun kosten structuur, het aanzetten tot kost efficiënter opereren en het nemen van kosten besparende maatregelen .
Door het aanstellen van onafhankelijke nationale toezichthouders in alle lidstaten, die er op moeten toe zien dat luchthaven directies deze noodzakelijk stappen ondernemen, kunnen excessieve luchthaven tarieven stijgingen in de toekomst tegen gehouden worden.

Waasdorp vindt dat een zeer belangwekkend initiatief. Het eenzijdig bepalen van tarieven door luchthavens hebben vele Europese luchthavens de duurste gemaakt in de hele wereld. 15 van duurste 25 luchthavens in de wereld, bevinden zich in Europa en daar valt Schiphol ook onder.
Het ontbreekt deze luchthavens aan efficiency prikkels daar zij, veelal vanuit hun monopolistische positie, alle kosten in zijn geheel direct door belasten aan de luchtvaartmaatschappijen, haar passagiers en vrachtvervoer opdrachtgevers.

Ook de EU pleit nu voor transparantie in kosten en opbrengsten van de luchthavens, die rechtvaardiging van redelijke tarieven dienen aan te tonen.

Door de nieuwe luchtvaart wet in Nederland heeft de Vervoer kamer van de NMa per dit jaar een controlerende taak gekregen. Op 3 januari j.l. heeft zij haar ontwerp besluit gepubliceerd, als resultante van haar grondig onderzoek inzake het kosten-toerekening-systeem van Schiphol. Haar bevindingen leggen Schiphol een aantal drastische wijzigingen op.

De BARIN voorzitter complimenteert de NMa met de grondige voortvarendheid waarmee zij haar nieuwe taak op zich heeft genomen. Wij luchtvaartmaatschappijen – de primaire gebruikers die de luchthaven in staat stelt zo succesvol te kunnen opereren – zonder vliegtuigen geen luchthaven – worden tot 14 februari in de gelegenheid gesteld onze zienswijze te geven op het NMa ontwerp besluit en zullen daar zeer zeker gebruik van maken, daar wij de NMa, aanvullend op haar ontwerpbesluit, nog wel op een aantal kosten willen wijzen, die Schiphol al jaren onterecht door de luchtvaartmaatschappijen laten betalen en inkomsten die zij niet ten gunste laten vallen aan haar luchtvaartactiviteiten.

Dat is ook de reden geweest dat wij, samen met IATA, gerechtelijke procedures hebben aangespannen tegen de lichtvaardige z.g. “Marginale Toetsing” die het Ministerie van Verkeer &Waterstaat tot en met 2006 hanteerde bij de vaak forse verhoging voorstellen van de luchthaven en deze steeds weer goedkeurde.

De recente bevindingen van de NMa zetten, volgens de BARIN, alleen maar meer kracht bij haar argumenten dat deze V& W marginale toetsing onverantwoord is geweest en bepleiten die verhogingen alsnog op hun rechtvaardigheid grondig te laten toetsen.

Het pakket van maatregelen die de EU voorstaat bevestigen onze, reeds jaren geuite, bezwaren tegen deze verhogingen en is het de hoogste tijd dat noodzakelijk maatregelen genomen worden, concludeert BARIN voorzitter Waasdorp.
De door de EU bepleitte onderhandeling positie die luchtvaartmaatschappijen met de luchthavens dienen te krijgen, zodat er geen sprake meer zal zijn van het eenzijdig bepalen van luchthaven tarieven door de luchthavens, is een “Must”
Daarenboven onderschrijft BARIN het pleidooi van de Association of European Airlines (AEA), tot het instellen van een limiet op het heffing niveau van luchthaven tarieven, waardoor de luchthavens gedwongen worden efficiënter te opereren met als enige doelstelling een goede kwaliteit te leveren tegen de laagst mogelijke kosten.

Bezoek voor de volledige Nieuw Jaar’s toespraak de BARIN website www.barin.nl , knop “Members’ Room" onder het hoofd
BARIN NEWS & NOTICES

BARIN’s Points of View
BARIN Statements, Quotes, Press -Releases and -Coverages , Interviews, and Speeches.

Plaats van handeling BARIN New Year’s Gathering: Schiphol HILTON, 26 januari 2007, 17.30 uur.

BARIN Media Relations, email office@barin.nl , tel./sms: 023-5267207, fax.: 023 5265811

Website BARIN: www.barin.nl

Website European BARs INformation exchange FOrum: www.barinfo.org

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close