REGERING VERRIJKT ZICH AAN DE LUCHTVAART, PASSAGIER DE DUPE

BARIN Persbericht – 16 APRIL 2008

Schiphol, 16 april 2008 – Luchtvaart is geen melkkoe; het is infrastructuur waarvan Nederland en alle Nederlanders afhankelijk zijn voor hun internationale bereikbaarheid.

BARIN, de overkoepelende brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn, doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om de luchtvaart en de luchtvaart passagiers mee te laten delen in de extra winstuitkering van Schiphol, het zogeheten 1 miljard Euro superdividend aan de aandeelhouders. Ook vindt BARIN dat de riante financiële positie van de luchthaven tot uitdrukking moet komen in een sterke matiging van de luchthavengelden over 2008 en andere kosten. BARIN vindt dat ook hier de regering als grootaandeelhouder in Schiphol haar verantwoordelijkheid moet nemen.

BARIN voorzitter Huib Gorter doet een klemmend beroep op de luchthaven Schiphol en de regering om enerzijds de luchthavengelden tot een concurrerend niveau terug te brengen en anderzijds de luchtvaart, de passagiers en de omwonenden van de luchthavens mee te laten delen in de (super)winst van Schiphol, die uiteindelijk dankzij de luchtvaartmaatschappijen en hun klanten tot stand is gekomen.

Tot verbijstering van de BARIN top man heeft Amsterdam Airport Schiphol (AAS) vorige week aan de luchtvaartmaatschappijen echter laten weten de luchthavengelden per November 2008 niet te willen verlagen, maar excessief te willen verhogen. Op 23 april zal het verhoging voorstel van Schiphol, de tarieven in zake vliegtuig- en passagiers heffingen met 13 procent en de veiligheidsheffing met 61 % te verhogen, in de zogeheten Schiphol consultatieronde met de in BARIN verenigde luchtvaartmaatschappijen, besproken worden. Na afronding daarvan zal de regering – formeel als toezichthouder, maar ook als belanghebbende grootaandeelhouder – de door AAS voorgestelde luchthavengelden moeten goedkeuren.

Na de jarenlange inspanningen van BARIN is in 2007 een economische regulering in de luchtvaartwet opgenomen. Dat leiddeer direct al toe dat de NMa de luchthaven dwong haar tarieven over 2007 met 8,7% ( Euro 36,8 miljoen) te verlagen.

Het wordt nu de hoogste tijd dat de Nederlandse regering haar publieke verantwoordelijkheid neemt door een aanzienlijk deel van de, inmiddels tot 227 miljoen Euro gestegen jaarlijkse security kosten op de luchthaven, voor haar rekening te nemen. De enorme stijgingen in de laatste jaren is vooral bestemd voor onze algemene nationale veiligheid. Die 1 miljard Euro die de overheid zichzelf als superdividend wil toe-eigenen, zou daar voor aangewend kunnen worden, in plaats van dat enorme extra dividend bedrag in de Staatskas te laten vloeien, zo meent de BARIN voorzitter.

Op 17 april, een week voor de start van de consultatieronde, zal de aandeelhoudersvergadering van de N.V. Luchthaven Schiphol een besluit nemen over de voorgestelde uitkering van een superdividend van ruim een miljard euro aan de aandeelhouders, waarvan de Nederlandse overheid met een belang van 75,8% in de N.V. Luchthaven Schiphol het grootste profijt zal incasseren.
Onlangs maakte de Minister van Financiën, Wouter Bos, dit door hem geïnitieerde plan bekend. Deze miljard Euro komt nog bovenop het jaarlijkse dividend, dat 93 miljoen Euro zal gaan bedragen.

Het beroep van BARIN past in de alarmkreet over de almaar stijgende kosten voor de luchtvaartmaatschappijen in Nederland, onder meer in de vorm van de Vlieg-vertrek belasting ( drie honderd vijftig miljoen euro per jaar) en onaanvaardbaar stijgende securitylasten ( inmiddels gestegen naar 227 miljoen euro per jaar), die de concurrentiepositie van Schiphol en haar klanten gevaarlijk aantast.
De belasting op vliegtickets jaagt passagiers nu al aantoonbaar de grens over naar naburige luchthavens waar deze belastingheffing niet bestaat.
De groeicijfers van Schiphol blijven hierdoor achter bij die van concurrerende luchthavens als Parijs, Frankfurt en Madrid. Laatstgenoemde luchthaven is Schiphol inmiddels voorbij gegaan als vierde luchthaven van Europa, gemeten in passagiersaantallen.
Bovendien komt deze “milieubelasting” op geen enkele wijze ten goede aan het milieu en/of een efficiëntere luchtvaartinfrastructuur.
De securitykosten voor de Nederlandse luchtvaart stijgen voortdurend en zijn moeilijk controleerbaar. Bovendien worden in andere landen deze kosten in tegenstelling tot Nederland geheel of deels door de overheid gedragen.

Schiphol behoort tot de allerduurste luchthavens in Europa en in de afgelopen jaren zijn de luchthavengelden voor de luchtvaartmaatschappijen relatief nergens sterker gestegen dan hier.

Dit gevoegd bij de blijvend hoge brandstofkosten en de steeds duidelijker wordende contouren van een afnemende economische groei, maakt de noodzaak om de door de overheid en Schiphol beïnvloedbare kosten voor de luchtvaartmaatschappijen te beperken urgenter dan ooit. Ook het meedelen van de luchtvaart en haar klanten, alsook de omwonenden van Schiphol, in de (super)winstuitkering van Schiphol is in dit licht bezien zeer gerechtvaardigd.

De overheidsaansturing, teneinde de internationale luchtvaart positie te blijven waarborgen, lijkt volledig te ontbreken. Deze Nederlandse positie die in vele tientallen jaren is opgebouwd, wordt op deze wijze in korte tijd de nek omgedraaid, puur om financieel gewin op korte termijn. Het is aandeelhoudersgedrag waar, op andere plaatsen, juist door diezelfde overheid zo tegen wordt geageerd, zo concludeert BARIN voorzitter Huib Gorter.

Bezoek voor de volledige BARIN ledenlijst de BARIN website www.barin.nl , knop BARIN members
BARIN Media Relations: email office@barin.nl , tel./sms: 023-5267207, fax.: 023 5265811,
woordvoering: BARIN Secretaris Generaal – Frank Allard
Websites BARIN : www.barin.nl www.ikverticket.nl . BARs in Europe www.barinfo.org

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close