Monthly Archives

July 2007

BARIN in beroep tegen NMa-besluit kostenverdeling Schiphol

By Points of view

BARIN in beroep tegen NMa-besluit kostenverdeling Schiphol

www.luchtvaartnieuws.nl – 8 Jun.07

DRIEBERGEN – De Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) gaat bij de rechter in beroep tegen de tarieven die de luchthaven Schiphol vanaf november bij de luchtvaartmaatschappijen in rekening brengt. De vereniging van luchtvaartmaatschappijen in Nederland is het niet eens met de verdeling van de kosten tussen het ‘aviation’ en ‘non-aviation’ gedeelte, die door de Nederlandse Mededingingsraad (NMa) zijn bepaald.

De luchthaven Schiphol maakte afgelopen week bekend dat de tarieven die de luchthaven per 1 november 2007 in rekening brengt aan luchtvaartmaatschappijen per saldo gelijk blijven. Volgens de wijziging van de Wet Luchtvaart in juli 2006 houdt de NMa toezicht op de toerekening van kosten en opbrengsten aan luchtvaartactiviteiten door Schiphol.

BARIN ziet het als een goede eerste stap dat de tarieven niet omhoog gaan, maar vindt dat bij de luchthaven een echte efficiencyprikkel ontbreekt. “Er is wel sprake van lagere kosten voor het luchtvaartgedeelte op Schiphol, maar intussen blijven de tarieven gelijk in plaats van dat ze dalen”, meldt Frank Allard, secretaris-generaal van BARIN aan Luchtvaartnieuws.nl. “Het is van belang dat Schiphol zich concurrerend opstelt ten opzichte van andere Europese luchthavens.”

Als voorbeeld van hoe het volgens BARIN niet moet noemt Allard de opbrengsten van de reclame-uitingen op de aviobruggen op Schiphol. “De inkomsten daarvan gaan niet naar het aviation deel, terwijl deze wel uit het aviation-deel komen”. Het non-aviation deel omvat onder meer de parkeerplaatsen, het belastingvrije winkelcentrum en onroerend goed.

Onafhankelijk van BARIN gaat ook KLM (dat zelf ook bij de Board is aangesloten) in beroep tegen de kostenverdeling. Allard verwacht dat gehoor zal worden gegeven aan de volgens hem ‘redelijke eisen’ van BARIN en KLM en dat een verlaging van de tarieven wordt overwogen, mogelijk in de loop van 2008.

Lawaaiig
Schiphol maakte ook bekend dat per 1 november de tarieven voor oudere lawaaiige vliegtuigen worden verhoogd, terwijl moderne geluidsarme vliegtuigen een korting krijgen. Allard erkent dat dit voor sommige BARIN-leden goed nieuws is en bij andere carriers minder goed valt. Bijvoorbeeld bij het Russische AirBridge Cargo, dat met oudere Boeing 747-200’s op Schiphol vliegt maar wèl nieuwe toestellen in bestelling heeft.

“We hebben consensus over de aanpak van het milieuvraagstuk en de overlast die het vliegverkeer oplevert voor de omwonenden. We dragen de verantwoordelijkheid om die overlast terug te dringen door de inzet van stillere vliegtuigen. Maar in de vrachthoek is het moeilijk om op korte termijn nieuwe toestellen te verkrijgen. De vervanging van de oude vloten duurt een aantal jaren. Dus de onvrede bij AirBridge Cargo is begrijpelijk.”

Volgens Allard valt niet uit te sluiten dat de hoge tarieven op Schiphol ertoe leiden dat luchtvaartmaatschappijen er voor kiezen om uit te wijken naar andere luchthavens.

Van onze redactie
www.luchtvaartnieuws.nl

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close