Monthly Archives

March 2009

BARIN positief over kabinetsbesluit vliegtaks

By Points of view

27 Mar.09

BARIN vindt het besluit van het kabinet om de vliegtaks af te schaffen een zeer terechte beslissing.

"Vanaf de eerste dag is BARIN van mening dat deze belasting onverantwoord, ‘penny-wise and pound-foolish’ en onwettig is," laat Secretaris-Generaal Frank Allard weten.

"BARIN heeft direct vele activiteiten ondernomen tegen de vliegtaks, zoals gesprekken met de betrokken bewindvoerders, de publiekscampagne www.ikverticket.nl, en juridische stappen middels het aanspannenvan een kort geding, daarop volgend een spoed appel en daarna een tot op dit moment nog in cassatie procedure bij de Hoge Raad.
BARIN heeft haar medewerking verleend aan de ANVR ten behoeve van het, in opdracht van ANVR en NBTC door het SEO recent uitgebrachte onderzoeksrapport betreffende de door de Ticket Tax tot op heden geleden schade ruim Euro 1,3 miljard

De luchtvaart heeft een dubbele klap gekregen, eerst het effect van de vliegbelasting en daarna er bovenop het effect van de economische recessie.
We zullen er alles aan moeten doen om de door de ticketbelasting over de grens ‘gevluchte’ Nederlandse passagiers weer terug te krijgen."

Allard denkt daarbij aan lagere kosten voor de luchtvaartmaatschappijen en haar passagiers en vracht clientèle, zoals de luchthavengelden. "Wij voeren gesprekken met de Schipholdirectie om dat te bewerkstelligen.
De overheid heeft een ‘eerste steentje’ bijgedragen met het plan de vliegtaks op korte termijn af te schaffen, waarbij zij als voorwaarde heeft gesteld dat ook de luchthaven Schiphol haar tarieven drastisch omlaag dient te brengen, om de verloren concurrentiepositie te herwinnen. Er zal dus nog meer moeten gebeuren."

De BARIN wil dat het dual till systeem van Schiphol, waarbij inkomsten uit aviation (havengelden) en non-aviation (winkels, parkeren, restaurants, et cetera) gescheiden worden gehouden, op de schop gaat. De airlines geven al langer aan het onderscheid onzinnig te vinden, omdat er zonder luchtverkeer niemand gaat winkelen of eten op Schiphol.
BARIN verwacht dat Schiphol de havengelden zal verlagen en de zo ontstane lagere inkomsten uit aviation zal compenseren met de omzet van non-aviation.
BARIN en ook de luchthaven Schiphol vinden dat de overheid (een deel van de) securitytoeslagen voor haar rekening dient te nemen, omdat het om de nationale veiligheid gaat en andere landen dergelijke heffingen ook (deels) voor hun eigen rekening nemen.

Bij deze speerpunt-argumenten vindt BARIN Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan haar zijde en wordt zijn inzet zeer gewaardeerd.

In een recent televisie interview stelde de Minister ondermeer:
“Je ziet dat wij ons uit de markt geprijsd hebben. Dat zit hem niet alleen in de tickettaks, maar ook in de havengelden, want een vliegtuig moet betalen als het daar land, parkeert en opstijgt.
"Het zit ook in de veiligheidskosten, security. Als je de beveiliging minder kunt doorsluizen in de ticketprijs, dan scheelt dat ook. In andere landen betaalt de regering dat vaak, wij schakelen dat allemaal door in de ticketprijs van de mensen die vliegen”.

Volgens Minister Eurlings is het dual till systeem van Schiphol, waartegen de airlines al jaren ageren, in de huidige situatie niet heilig. “De airlines vinden dat dat onderscheid nergens op slaat, omdat zonder de luchtvaart niemand zou komen winkelen, parkeren, eten of kantoorhouden op Schiphol”, zo stelt de Minister.

Eurlings: "Schiphol is zelf aan het kijken hoe ze de kosten kunnen drukken door de opbrengst van de winkeltjes etc., zal ik maar zeggen, ook te gebruiken om de vliegtuigen minder te belasten.

"Dat alles boven elkaar heeft ervoor gezorgd dat Schiphol voor aankomende en vertrekkende passagiers de duurste is van heel Europa. Als Schiphol zich uit de markt blijft prijzen, dan raakt zij dus haar positie in de topvijf van Europese luchthavens zeker kwijt.”

Camiel Eurlings Minister van Verkeer en Waterstaat, de grootaandeelhouder van de NV Luchthaven Schiphol, is daarom een onderzoek gestart met de verschillende betrokken departementen en Schiphol zelf naar hoe de kosten kunnen worden teruggebracht.

Eurlings zegt in het TV interview: “Linksom of rechtsom zullen wij de kosten van Schiphol weer vergelijkbaar maken met andere, vergelijkbare luchthavens."

Tot slot: BARIN kijkt met zeer veel belangstelling uit naar de uitkomst van dit onderzoek.
“Het zal moeten leiden tot de noodzakelijke kosten- en een daaruit voortvloeiende substantiële luchthavenheffingen verlaging, die op de meest korte termijn doorgevoerd zal moeten worden”, zo stelt de BARIN Secretaris Generaal Frank Allard.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close