Monthly Archives

August 2011

BARIN objections to Consumentenbond VluchtClaimService

By Points of view

Click on: BARIN objection letter of 5 Aug.11 to Consumentenbond re “Vlucht Claim Service” (Flight Claim Service).

For the particular website click on Consumentenbond

De Telegraaf 6 August 2011

Consumentenbond deelt mee in vergoeding bij vertraging

Luchtvaart woest om hulp bij claim

door Harry van Gelder

AMSTERDAM, zaterdag 6 augustus 2011

Luchtvaartmaatschappijen verklaren de Consumentenbond de oorlog. De maatschappijen zijn woedend dat de bond in zee gaat met een keiharde commerciële partij als EUclaim.

De Consumentenbond moet als onafhankelijke belangenorganisatie consumenten steunen en niet geld aftroggelen via een ondoorzichtige commerciële partij, vinden de luchtvaartmaatschappijen. Zij eisen dat de Consumentenbond onmiddellijk stopt met de steun aan EUclaim.

EUclaim zegt reizigers te helpen met het indienen van financiële claims bij vliegtuigbedrijven als een vlucht sterk vertraagd is of geannuleerd wordt. Het bedrijf houdt echter 25 procent van het toegekende bedrag in. Ook de Consumentenbond profiteert. Wie via de website van de bond een claim wil indienen, komt terecht bij het commerciële Euclaim.

Probleemvlucht

De bond ontvangt 5 euro voor iedere aanvraag en 5 procent van het bedrag dat succesvol wordt geclaimd. „Wij zijn zeer ontstemd over deze handelwijze van de Consumentenbond. We vinden deze niet passen in de onderlinge samenwerking, en achten deze onrechtmatig en misleidend”, zegt voorzitter Frank Allard van de BARIN, de brancheorganisatie van alle luchtvaartmaatschappijen in Nederland.

Hij zegt net een brandbrief de deur uit te hebben gedaan. Allard stoort zich er ook hevig aan dat de Consumentenbond vrijwel elke vlucht als probleemvlucht ziet.

Allard vindt het ongelooflijk dat de Consumentenbond in plaats van consumenten objectief te adviseren, de passagiers onmiddellijk doorsluist naar EUclaim, die alleen maar geld wil verdienen.

„De Consumentenbond wijst niet op de mogelijkheid direct te communiceren met de luchtvaartmaatschappijen, zodat de passagier bij succes 25 procent in zijn zak houdt. Ook zegt de bond niks over de mogelijkheid van een gratis klachtafhandeling door de Inspectie Verkeer en Waterstaat”, zegt Frank Allard van de BARIN.

 

Reisrevue Nieuwsbrief door Klaas-Jan van Woerkom 9 Aug.11

BARIN wil uitsluitsel over Geschillencommissie 9 AUG 2011

De Board of Airline Representatives in The Netherlands (BARIN) wil voor het einde van dit jaar zekerheid over de verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Luchtvaart. Dat orgaan oordeelt in geschillen tussen passagiers en airlines en is volgens voorzitter Frank Allard een veel betere optie dan commerciële claimbureaus. De Consumentenbond, een partner van de BARIN in de Geschillencommissie, haalde zich vorige week de woede van diezelfde BARIN op de hals door een actieve samenwerking aan te gaan met claimbureau EUclaim.

Verdienen aan leed
‘De onafhankelijkheid van de bond komt in het geding op het moment dat het zelf geld gaat verdienen aan claims’, zegt Allard. De BARIN verwijt de Consumentenbond dat zij nu geld lijkt te willen verdienen (5 euro per doorverwezen passagier, plus 5 procent van de eventuele toegekende claim) aan vertragingsleed van passagiers.

Ook is hij zeer ontstemd over het feit dat de Consumentenbond haar samenwerking met EUclaim middels een persbericht wereldkundig maakte. ‘We kennen elkaar, voeren geregeld overleg en hebben dus elkaars telefoonnummers. Het steekt dat we dan via de media van dit soort plannen op de hoogte worden gebracht.’

Misleidend naar consument
De BARIN uit sterke twijfels aan de zogeheten Vlucht Claim Service die EUclaim via de Consumentenbond aanbiedt. ‘Er wordt een lijst ‘probleemvluchten’ gepresenteerd waarop de consument kan claimen. Erg misleidend, aangezien het beeld ontstaat dat voor een dergelijke vlucht bij voorbaat een succesvolle claim kan worden ingediend, ondanks dat er nog helemaal geen redenen bekend zijn over de achtergrond van deze eventuele problemen.’

De BARIN stelt in een brief aan de bond dat zij nalaat de consument te wijzen op de verschillende mogelijkheden die er zijn om een claim in te dienen, zoals via de Geschillencommissie. Die werkt bovendien gratis indien een claim gegrond blijkt.

Stoppen
‘De BARIN en haar leden hebben zeer veel moeite gedaan om de Geschillencommissie Luchtvaart mogelijk te maken om te kunnen komen tot een kwalitatieve en laagdrempelige onafhankelijke geschillenbeslechting waarin alle belangen zorgvuldig worden meegewogen. De Consumentenbond doorkruist deze doelstelling en handelt daardoor onrechtmatig jegens de BARIN en haar leden. Ook diskwalificeert zij zich hiermee als bestuurslid van de Stichting Geschillencommissies en eventuele toekomstige deelname in andere geschillencommissies’, stelt de BARIN onomwonden. De organisatie roept de Consumentenbond dan ook op om de Vlucht Claim Service te staken.

Uitsluitsel
Overigens is de toekomst van de Geschillencommissie Luchtvaart nog niet zeker. Eerder dit jaar werd al bekend dat de BARIN haar steun aan de commissie wil opzeggen wanneer er geen level playing field komt. ‘Staatssecretaris Atsma is bezig met een wetsvoorstel. We willen echter wel voor het einde van dit jaar uitsluitsel over de aansluitplicht.’

Door die aansluitplicht moeten uitspraken van de Geschillencommissie niet alleen voor BARIN-leden gelden, maar ook voor andere airlines die op Nederland vliegen en niet zijn aangesloten bij de BARIN. ‘We wachten geduldig af, maar er moet wel snel duidelijkheid komen’, aldus Frank Allard.

© 2011 Reisrevue groep B.V., Hilversum. Alle rechten voorbehouden

——————————————————————————-

Kamer vragen – Tweede Kamer der Staten Generaal, click on:
Vragen van het lid Haverkamp (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het artikel «Luchtvaart woest om hulp bij claim» (ingezonden 11 augustus 2011).

——————————————————————————–
Reisrevue Weblogs

Arnold Burlage

DOLLE BOEL

18 Augustus 2011

De vergoeding die luchtreizigers kunnen krijgen bij overboeking, vertraging of annulering, zorgt voor ridicule gevolgen.

De Consumentenbond is een samenwerking aangegaan met EUclaim, een bureautje dat gedupeerde passagiers helpt hun recht te halen, tegen de rijke beloning van zo’n kwart van een toegekende claim.

Nu zijn die compensaties (200 tot 600 euro) alleen al onzinnig, om precies te zijn van EU-ambtenaren, niet gehinderd door enige kennis van luchtvaartzaken. Zo kan een ticket van een paar tientjes met een beetje (on)geluk een klein fortuin opleveren.

De Consumentenbond gaat nu meewerken aan het roven uit de beurs van vliegmaatschappijen. Uitgerekend een organisatie die de belangen van consumenten dient, gaat samenwerken met een bedrijf dat een slaatje slaat uit het leed van diezelfde consumenten.

Nu maken sommige airlines er een potje van en vinden de ongenuanceerde regels uit Brussel feitelijk daar een oorsprong. De boosdoeners, onder aanvoering van maatschappijen als Ryanair, leggen dezelfde regeltjes nogal eens naast zich neer.

Een waarschuwing uit KLM-directiekring lijkt op z’n plaats. Alle (on)terechte compensatie wordt uiteindelijk door de reiziger zelf betaald met een hogere vliegprijs.

Misschien dat de bond beter de aanval in Brussel kan inzetten voor een redelijke compensatieregeling, in plaats van te heulen met een organisatie, die bezig is het paard achter de wagen te spannen.

——————————————————————————–
Members: for more information and correspondence go to the section Topics in Focus section “Geschillencommissie Luchtvaart” (ADRA NL)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close