Category

Events & Notices

Compulsory quarantine partly abolished when vaccinated as per 22 September

By Events & Notices

As per 22nd of September a compulsory quarantine of 10 days will be abolished for passengers coming from very high-risk countries (e.g. currently USA or UK) when able to prove they were completely vaccinated. The EU-entry restriction has been lifted. Passengers coming from such destinations however still need to fill-out a quarantine form but can tick the box of being exempted due to being fully vaccinated.

Please click here to download the infographic.

BARIN and IATA send letter to Justice Minister Grapperhaus on European Entry/Exit System (EES)

By Events & Notices

In a joint industry letter BARIN and IATA called upon Minister Grapperhaus of Justice and Security to delay the implementation EES according to EU-regulation 2226/2017. This new Entry and Exit System at European border controls is to be implemented as per May 2022, however the current state of our industry due to the COVID-19 pandemic urges for a delay.

Please click here to download the letter.

Lifting Dutch negative travel advice

By Events & Notices

As with the indication of opening of outdoor café’s, as per 21st April, which was delayed to 28th April, we see the same trend with travel. The Dutch Government reserves the right to alter initial decisions based upon the state of infections and hospitalizations due to COVID-19. Initially the Government extended the negative travel advice until 15th May and we have/had strong indications that this is going to happen. A pilot package holiday to Rhodos is now being evaluated and a new more open package holiday to Gran Canaria is in the making. Expansion of international travel corridors is also being looked at.

We still hope that as per 15th May the negative travel advice will be replaced by a set of rules making travel more accessible and acceptable. We continue to monitor and help design the decision-making process.

Compulsory Quarantine with hefty fines

By Events & Notices

The Dutch Cabinet sent a concept law to the House of Representatives (Tweede Kamer) last Friday, in which a new quarantine-regime for travel will be implemented as per mid-May. A compulsory quarantine of 10 days will be the norm for travellers coming from all high-risk (red and orange) countries, which currently is practically the entire world. The quarantine may be ended after 5 days when tested negative. Incoming passenger will have to submit details such as phone  number and address where they will be during the quarantine. Non-compliance can result in a fine of € 435 per person.

ANVR blij: uitbreiding SGR-garantie Reisvouchers biedt klant vertrouwen

By Events & Notices, Points of view
De ANVR heeft met instemming kennis genomen van de uitbreiding van de SGR-regeling die ANVR reisondernemingen de mogelijkheid biedt bij annuleringen vanwege Covid19 een reisvoucher met SGR-dekking uit te geven. Door het besluit van SGR van vandaag vallen alle reisvouchers die door SGR-deelnemers in heel 2020 worden uitgegeven vanwege annuleringen door de corona-pandemie onder de garantie van SGR. Daarmee speelt het moment van boeken van een reis niet langer een rol.

​”De afgelopen dagen is er door berichtgeving in de pers heel veel onduidelijkheid en ongerustheid ontstaan bij reizigers, reisorganisaties en ACM over welke uitgegeven reisvouchers nu wel en welke niet onder de garantieregeling vielen. ANVR heeft daarom vandaag per brief het verzoek gedaan aan SGR om ook boekingen gedaan na 16 maart 2020 onder de regeling te laten vallen. ANVR is verheugd met het besluit van SGR dat daarmee gehoor geeft aan ons verzoek”, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. ” De ontstane onduidelijkheid leidde in brede zin tot een verminderd vertrouwen in de Reisvoucher met SGR-dekking. Dat is jammer en was wat ons betreft ook onnodig. Helemaal mooi is dat SGR tegelijkertijd heeft besloten de mogelijkheid tot uitgifte van de Reisvoucher met 4 maanden te verlengen tot 1 januari 2020. Dat biedt zekerheid en vertrouwen voor de komende periode”.
“We merkten door alle onrust de laatste tijd ook enige terughoudendheid bij de consument als het gaat over het boeken van een nieuwe reis. Hopelijk is de zekerheid van terugbetaling van de reissom bij het aanvaarden van een reisvoucher met SGR-dekking – in het onverhoopte geval dat een geboekte reis toch geen doorgang kan vinden – het laatste zetje dat de klant nodig heeft vol vertrouwen zijn pakketreis te boeken voor de komende periode bij een ANVR reisonderneming”, aldus Oostdam.
__________________________________________________________
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR via foostdam@anvr.nl of 06-538883007.
Voor meer informatie:
ANVR, Mirjam Dresmé, Communicatie, tel. 06 5144 0878.
Bij ANVR zijn ca. 300 touroperators en 1000 reisbureaus aangesloten.

Luchtvaartnota: nieuwe koers voor de toekomstige ontwikkeling luchtvaart

By Events & Notices, Points of view

 

In de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat die is vastgesteld in de ministerraad staan de basisprincipes waaraan de luchtvaart in de toekomst moet voldoen. De ontwerpnota is een uitwerking van de uitgangspunten voor het nieuwe luchtvaartbeleid die vorig jaar zomer zijn gepresenteerd voor Schiphol.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie. Nu zetten we alles op alles om de sector en de vele mensen die er in Nederland hun boterham mee verdienen door een hele zware periode te helpen. Crises in het verleden hebben ons geleerd dat de luchtvaart veerkracht heeft en we over enige tijd waarschijnlijk weer graag het vliegtuig pakken voor het werk, familiebezoek of vakantie. Met de Ontwerp-Luchtvaartnota leggen we de basis voor de periode na deze crisis. We hebben een balans gevonden tussen de verschillende belangen en geven we de mensen in de sector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief voor de langere termijn.”

Veiligheid voorop

Luchtvaart is een hele veilige manier om te reizen. De luchtvaart veilig houden staat voor het kabinet voorop. Het Rijk zal bij grote veranderingen in de luchtvaart van tevoren een onafhankelijke integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laten uitvoeren. Daarbij is er speciale aandacht voor de automatisering van processen op de luchthavens en in de lucht.

Sterk netwerk van verbindingen

De sleutelpositie van Schiphol in het internationale netwerk van verbindingen via de lucht is belangrijk voor het economische succes van ons land. Het kabinet wil die sleutelpositie en de banen behouden en de netwerkfunctie van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld versterken. Daarvoor wil het kabinet bij Schiphol meer gaan sturen op vluchten die voor dit internationale netwerk en de economische concurrentiekracht van belang zijn. Lelystad Airport zal vakantievluchten van Schiphol overnemen. Daarnaast wil het kabinet samen met betrokken partijen de internationale verbindingen over het spoor en de weg verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om voor korte afstanden de trein of de bus te nemen in plaats van het vliegtuig.

De bestaande regionale luchthavens richten zich wat het kabinet betreft op vluchten die van toegevoegde waarde zijn voor de regionale economie en de behoefte van de reizigers in de betreffende regio’s. Daarnaast ziet het kabinet een rol voor de kleinere luchthavens bij speciale luchtvaartactiviteiten, zoals vliegscholen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van elektrificatie en drones. Het kabinet wil dat er tussen de verschillende luchthavens meer samenwerking komt en zal daarover de regie voeren.

Omdat de luchtvaartnota gaat over een lange termijn, tot 2050, is er veel onzeker over bijvoorbeeld de ontwikkeling van technologie zoals duurzame brandstoffen en elektrisch aangedreven vliegtuigen. Een indicatie van de groeimogelijkheden is te vinden in de zogenaamde Plan MER. Hierin heeft een onafhankelijk consortium geschetst wat de milieugevolgen zijn van het nieuwe luchtvaartbeleid in verschillende scenario’s. Als wordt uitgegaan van de verwachte ontwikkeling van de technologie en de doelen voor de verduurzaming van de luchtvaart van het kabinet, schetst de Plan MER dat richting 2050 een jaarlijkse groei van maximaal 1 tot 1,5 procent voor de luchtvaart in Nederland mogelijk kan zijn.

Op Schiphol kunnen er binnen het huidige operationele systeem niet meer dan 540.000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden. Hoe groei na 540.000 vluchten op Schiphol operationeel mogelijk kan worden gemaakt, moet de komende jaren worden onderzocht. Naar een luchthaven op zee wordt geen onderzoek gestart. Het kabinet wil daarnaar kijken als het bedrijfsleven kan aantonen dat dit kansrijk en betaalbaar is en gedragen wordt door de verschillende partijen in de luchtvaartsector.

Betere leefomgeving

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is dat het kabinet geen ongeclausuleerde groei meer zal faciliteren. Dit betekent dat er alleen ruimte voor groei is als het aantal ernstig gehinderden aantoonbaar afneemt. Voor Schiphol werkt het kabinet op basis van die randvoorwaarde door aan de ontwikkeling van de nationale luchthaven op de middellange termijn. De aanpak richt zich onder meer op het terugbrengen van het aantal nachtvluchten en op de instelling van een fonds door de sector om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.

Het kabinet betrekt omwonenden en andere belanghebbenden nauw bij de ontwikkelingen van de luchthavens, en zal dat blijven doen. In aanvulling op de geluidsberekeningen die internationaal wettelijk zijn voorgeschreven zal er meer gebruik worden gemaakt van metingen. Dit geeft de mensen in de omgeving meer duidelijkheid over de geluidsbelasting en kan de berekeningen verbeteren.

Het RIVM doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegtuigen. Daarnaast zal het Rijk met de GGD’s in Nederland een monitoringsprogramma opzetten zodat er meer informatie beschikbaar komt hoe het geluid van vliegtuigen ook in de verdere omtrek van de luchthavens door mensen wordt beleefd.

Schoner vliegen

Het kabinet wil de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en maakt werk van het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine en synthetische kerosine. Nederland blijft die ontwikkelingen ook in internationaal verband aanjagen.

In de Ontwerp-Luchtvaartnota heeft het kabinet de doelstellingen uit het ontwerpakkoord duurzame luchtvaart van de sector en de overheid voor de afname van CO2-uitstoot overgenomen. Dit betekent dat de grondoperaties op de luchthavens binnen tien jaar volledig klimaatneutraal zijn en dat de CO2-uitstoot dan op het peil van 2005 zit. In 2050 willen de betrokken partijen dat de CO2-uitstoot voor de luchtvaart gehalveerd is ten opzichte van 2005 en in 2070 op nul staat.

De Ontwerp-Luchtvaartnota is tot stand gekomen met inbreng van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. Nu start de zienswijzeprocedure. Het streven is de nota eind dit jaar vast te stellen.

Nieuwsbericht | 15-05-2020 | 15:30 

"Low Flight Aviation Open" 2014

By Events & Notices

Click on: Photo Impression slideshow by Tycho’s Eye for Photography

➡ Friday afternoon 16 May “Low Flight Aviation Open 2014” at “The International”, by Personal Invitation
from the hosts the Board of Airline Representatives In the Netherlands – BARIN, Luchtverkeersleiding Nederland -LVNL, and NV Luchthaven Schiphol – NVLS,
who are organizing this executive level business relations golf event for the 2nd consecutive year.

LVNL and NVLS have joined the BARIN initiative to organise a “Low Flight Aviation Open” golf event which,
for the first time, took place – click – on: 17 May 2013 at “The International – Amsterdam Airport”.
It is the intention of the three hosting-organizers, BARIN, LVNL and NVLS, to make this an
annual exclusive (by personal invitation) informal golf gathering for their members and selective business executive relationships.

➡ Program on Friday 16 May from 12.00 hours at “The International” Amsterdam Airport golf club.
12.00 hrs. Welcome Lunch
13.00 hrs. Tee-off followed by a Putting Challenge.
17.00 hrs. Drinks and Finger Food Delights at hole “19” – the Clubhouse and “Prizes giving”

Putting Challenge: Under the supervision of “The International” PGA Golf Pro-s Martin Biersteker and Remko Wijdenes the Putting Challenge was the finishing touch of the 9 holes achievement, i.e. the Putting practice grounds in front of the clubhouse for a final challenge to up the scores

😆 😆 The prizes have been made available by the following BARIN Members and BARIN Industry relations:

Winner LFAO 2014: Girassol Vakanties and Turismo de Alentejo, Portugal, and Schiphol Amsterdam Airport
Winner Putting Challenge: Corendon Dutch Airlines and Corendon Golf
2nd: Surinam Airways
3rd: Martinair Flight Academy
4th: Pin High Golf Travel
5th: NH Hotel Group
6th/9th: KLM
7th: Air Canada
8th: EVA Air
10th: Air Canada
11th: Restaurant Den Burgh, Hoofddorp
12th Garuda Indonesia

Longest Drive Ladies: Deloitte and Garuda Indonesia
Longest Drive Men: Malaysia Airlines and Garuda Indonesia
Neary Men: Restaurant Den Burgh, Hoofddorp and Garuda Indonesia
Best Flight: “The International” Amsterdam Airport
“Poedelprijs” BARIN labelled Magnum Grand Cru Champagne

😆 Hole-in-One: China Airlines, and as no Hole-in-One was scored, China Airlines made their prize available for a Lucky Draw Raffle among all the participants.

💡 “THE INTERNATIONAL” Amsterdam Airport golf course with international appeal:
Topgolfer Ian Woosnam (Ryder Cup Captain and U.S. Masters winner), in collaboration with the Master Golf course, designed “The International”. The design takes advantage of the hilly terrain. Height differences up to 14 meters, water features, unique perspectives and beautiful sight lines give the track a non-Dutch character.
The result is a championship golf course of international stature that offers golfers of every level a unique golfing experience.

Organization and Host Support Team at “The International” on 16 May:
😀 Coen Waasdorp – BARIN
😀 Sacha Smit-van de Velde – LVNL
😀 Hanne Buis, Connie Soetens -NVLS

➡ For inquiries email: lowflightaviationopen@barin.nl – Phone numbers: 0236 200 984 / 0683 603 009

"Low Flight Aviation Open" 2013

By Events & Notices

Click on: PHOTO IMPRESSION by Tycho’s Eye Photograpy, with the compliments of Stranded Flight Solutions, of the first
click on: Low Flight Aviation Open 2013 on 17 May at “The International Amsterdam Airport Golf Club.

LVNL and NVLS have joined the BARIN initiative to launch the “Low Flight Aviation Open”, which took place on 17 May at “The International – Amsterdam Airport”.
It is the intention of the three hosting-organizers, BARIN, LVNL and NVLS, to make this an (by personal invitation) annual exclusive informal golf gathering for their members and selective business executive relationships.

The Program on 17 May 2013 was as follows:
12.00 hrs. Welcome with a sandwich lunch
12.30 hrs. Introduction by the President of “The International” Marcel Welling, and Tips & Tricks by PGA Professional Remko Wijdenes
13.00 hrs. Flight parallel tee-off departures at 8 minute intervals from hole 1 and hole 10.
17.30 hrs. Drinks and Finger Food Delights at hole “19” – the Clubhouse
19.00 hrs. Prizes* Giving to the number 1, 2, 3, up to the 35, Best Flight, Neary, Longest Drive, Hole-in-One, and “Poedel” winners !

❗ ❗ Click on B.N.L. -BARIN News Letter- Special May Edition for the L.F.A.O. 2013 – “Low Flight Aviation Open” participants.

😆 Listed below the BARIN Members and BARIN Preferred Suppliers kind support to the “Low Flight Aviation Open” 2013,
by making attractive prizes available for all participating golf players 😆 , as they were all “WINNERS” 😆 😆 !

1e. easyJet,Vivamarinha Hotel & Suites – Cascais Portugal and Schiphol Amsterdam Airportde “L.F.A.O. Wissel Trofee” voor de winnaar van het “Low Flight Aviation Open” 2013.
2e. Transavia Airlines
3e. Chateau d’Aiguefonde Languedoc France
4e. NS Hispeed
5e. Martinair Flight Academy
6e. Air Canada
7e./12e. KLM
8e. Singapore Airlines
9e. Malaysia Airlines
10e. Singapore Cargo Airlnes
11e. Deloitte
13e. t/m 34e.
EVA Airlines
Air Canada
AirBridge Cargo
PIA
Corendon Golf
KLM
35e. BARIN Poedelprijs – Magnum BARIN label Champagne

China Airlines for the “Hole in One” . As no Hole-in-One was scored, China Airlines spontaniously made their prize available for a lucky-draw raffle among the participants.
– Arke Fly beste flight met de hoogste gezamenlijk score
– KLM voor Ladies Longest Drive
– Delta Airlines – voor Men Longest Drive
– Corendon Golf – voor de Neary

Organization Support Team at “The International” on 17 May:
😀 Coen Waasdorp – BARIN
😀 Annemiek Holkeboer – NVLS
😀 Sacha Smit-van de Velde – LVNL

➡ For inquiries email: lowflightaviationopen@barin.nl – Phone numbers: 0236 200 984 / 0683 603 009

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close